• ست ناخن حالت دهنده و براق کننده

ست ناخن حالت دهنده و براق کننده

ست شکل دهنده و براق کننده ناخن

ست شکل دهنده و براق کننده ناخن 4VOO:

• به سرعت به ناخن انگشتان شما شکل میدهد

• بدون استفاده از مواد شیمیایی و یا براق کننده، درخششی طبیعی و قابل توجه تولید میکند

• هر بار ظاهری آراسته به ناخن های شما می دهد

ست شکل دهنده و براق کننده ناخن

ست شکل دهنده و براق کننده ناخن 4VOO:

• به سرعت به ناخن انگشتان شما شکل میدهد

• بدون استفاده از مواد شیمیایی و یا براق کننده، درخششی طبیعی و قابل توجه تولید میکند

• هر بار ظاهری آراسته به ناخن های شما می دهد

دستان شما نشانگر خود واقعی شما هستند.چنانچه بخواهید تصویری حرفه ای برای محل کار ایجاد کنید، اعتماد به نفس خود را افزایش دهید یا فقط دیگران را تحت تاثیر قرار دهید، دستان آراسته این اطمینان را به شما میدهند که پیام مورد نظر شما را انتقال دهند.

بگذارید دستان شما نشان دهند که شما واقعا که هستید!

نحوه استفاده:

سوهان شکل دهنده ناخن

ناخنهای انگشتان خود را با استفاده از سطح سفید سوهان شکل دهید و سپس با دقت با استفاده از سطح خاکستری آن را به پایان برسانید. حرکتها بلند و یکسره در یک جهت باشند از کناره های ناخن به سمت مرکز. در هنگام شکل دادن به ناخن، از حرکات رفت و برگشتی بپرهیزید.

براق کننده ناخن

روی هر ناخن را با استفاده از سطح خاکستری براق کننده ناخن، صاف کنید سپس تیره چشم کبود ناخن، سپس با سطح سفید آن، ناخن را تا رسیدن به یک جلای طبیعی صیقل دهید. به هنگام صیقل دادن، سطح براق کننده ناخن را سریع روی هر ناخن به صورت رفت و برگشتی بکشید انگار که دارید ناخنها را واکس میزنید. ماهانه فقط یکبار ناخن ها را سوهان بزنید ولی براق کننده را هر وفت که خواستید استفاده کنید.