کیف مقدماتی

حواس خود را با "کیف مقدماتی" لوکس 4VOO بفریبید. تجربه از آن لحظه شروع میشود که شما طراحی نفیس، زیبا و اروپایی "کیف مقدماتی" طراحی شده زا مشاهده و لمس کنید. هرکیف 4VOO با دقت زیاد از یک چرم دانه ریز سیاه ساخته شده است تا حواس شما را نوازش کند در حالی که توجه استثنایی به جزئیات، تخیل شما را مجذوب خود خواهد کرد.
حواس خود را با "کیف مقدماتی" لوکس 4VOO بفریبید. تجربه از آن لحظه شروع میشود که شما طراحی نفیس، زیبا و اروپایی "کیف مقدماتی" طراحی شده زا مشاهده و لمس کنید. هرکیف 4VOO با دقت زیاد از یک چرم دانه ریز سیاه ساخته شده است تا حواس شما را نوازش کند در حالی که توجه استثنایی به جزئیات، تخیل شما را مجذوب خود خواهد کرد.

• یک آستر قابل برداشتن سیاه روی سیاه برجسته 4VOO با ظرافت زیاد از چرم دانه ریز کیف شما محافظت میکند

• شش جلد سفارشی از مجموعه شخصی شما از محصولات مراقبت از پوست Distinct Man محافظت میکنند

• یک کیسه آرایشی سیاه روی سیاه برجسته 4VOO برای نگهداری و محافظت از مجموعه مراقبت از چشم و لب ارائه شده است.

• کیف دستی با ظاهر فریبنده اروپایی، حمل و نگهداری آسان را میسر میسازد و یک زیپ برجسته و مردانه 4VOO به عنوان یک دستگیره مناسب حمل عمل می کند.

• هر کیف با عشق در یک کیسه کادوی برجسته سیاه روی سیاه 4VOO با بند راحت بسته بندی شده است.